dziewczyna na strzelnicy

Ile osób w Polsce ma broń palną? (2023)

Wreszcie są! Policja opublikowała dane o broni za rok 2023. Zapraszamy do lektury.

Policja niedawno opublikowała zaktualizowane dane dotyczące ilości wydawanych pozwoleń na broń. Zebraliśmy te dane, zestawiliśmy ze sobą i przedstawiliśmy graficznie. Analiza wykresów, jak zwykle, pozwala wyciągnąć ciekawe wnioski.

Popularność strzelectwa sportowego nieprzerwanie rośnie. Widać to m.in. po wzrastającej ilości osób pragnących rozpocząć kurs strzelecki oraz po rosnącej grupie osób przystępujących do kolejnych edycji egzaminów na patent strzelecki. Zatem, jak wiele osób w Polsce ma broń palną? Odpowiedzi należy szukać na poniższym wykresie.

Ilość pozwoleń na broń w Polsce

Powyższy wykres przedstawia ilość pozwoleń na broń w Polsce wydanych w poszczególnych grupach. Każda grupa, to inny cel posiadania broni. Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Policja wydaje pozwolenie na broń w określonym celu. Jesteś myśliwym – możesz otrzymać pozwolenie na broń do celów łowieckich, jesteś instruktorem – pozwolenie na broń w celu szkoleniowym itp.

Na podstawie powyższego wykresu nie można jednak precyzyjnie wyznaczyć ilości osób posiadających broń w Polsce. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, każdego roku pewna niewielka grupa traci uprawnienia strzeleckie lub odchodzi z tego świata. Po drugie, wielu strzelców posiada więcej niż jedno pozwolenie na broń. Przykładowo, osoba posiadająca pozwolenie na broń do celów sportowych, może posiadać również pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Niektórzy strzelcy posiadają równocześnie trzy lub więcej pozwoleń na broń.

Przyjmując nawet ostrożne założenia, na podstawie publikowanych przez Policję danych możemy stwierdzić, że w roku 2024 mamy w Polsce prawdopodobnie około 220 tysięcy osób posiadających „prywatnie” broń palną.

Co więcej, ilość osób z bronią w Polsce dynamicznie się zwiększa. Po okresie zastoju, spowodowanego pandemią Covid-19, dynamika wydawanych pozwoleń przyspieszyła.

W ubiegłym roku wydano w Polsce rekordowe 40 867 pozwoleń na broń. Prawdopodobnie kolejny rok przyniesie dalsze wzrosty, a ilość wydanych pozwoleń na broń w Polsce będzie najwyższa w historii.

Ilość pozwoleń na broń w Polsce

Analizując powyższe wykresy można zauważyć, że jedną z najszybciej rozwijających się grup w strzelców w Polsce, są posiadacze pozwoleń na broń do celów sportowych. Potwierdzają to również nasze obserwacje. Większość naszych kursantów jest zainteresowana wyrobieniem pozwolenia na broń do celów sportowych.

Bardzo interesujący jest wzrost ilości wydanych pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej. W roku 2021 wydano zaledwie 81 pozwoleń na bron tego typu. W roku 2022 liczba ta wzrosła do 154 pozwoleń, by w roku 2023 „wystrzelić” do 6242 wydanych pozwoleń pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej.

Tak spektakularny wzrost był najprawdopodobniej spowodowany zmianą przepisów, która uprościła wydawanie pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej dla funkcjonariuszy służb mundurowych, takich jak: funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej i innych państwowych formacji uzbrojonych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana ta objęła również żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W przypadku żołnierzy WOT należy jednak spełnić wymóg dwóch lat służby.

Ile broni posiadają Polacy?

Z oczywistych względów zestawienia publikowane przez policję dane nie obejmują broni służbowej będącej w rękach żołnierzy i funkcjonariuszy państwowych służb mundurowych.

Jak widać na poniższym wykresie, mamy do czynienia ze stałym wzrostem ilości broni będącej w „prywatnych” rękach. Pragniemy zwrócić uwagę, że wzrost ilości broni w rękach prywatnych, pozostaje bez wpływu na wzrost ilości przestępstw popełnianych z bronią w ręku. Legalni posiadacze broni, po prostu, bardzo rzadko popełniają przestępstwa. Szczególnie z użyciem broni.

Ilość broni w Polsce w rękach prywatnych

Kim są uczestnicy kursów strzeleckich?

Większość uczestników naszych szkoleń strzeleckich przyznaje, że decyzja o podjęciu szkolenia nie była spontaniczna. Zapisanie się na kurs strzelecki to coś, o czym myśleli od dawna, jednak do tej pory brakowało im na to czasu i samozaparcia.

Gdy w końcu wykonują pierwszy krok i zapisują się na kurs strzelecki, pragną chcą jak najszybciej nadrobić stracony czas i przejść pełny cykl szkoleń w jak najkrótszym czasie.

Polacy z bronią wg płci

Ciekawa jest struktura polskich strzelców i osób uczęszczających na nasze zajęcia strzeleckie. Wśród osób posiadających uprawnienia strzeleckie wciąż większość stanowią mężczyźni. Wśród naszych kursantów wyraźnie widać, że ta tendencja się zmienia i na szkoleniach strzeleckich pojawia się coraz więcej kobiet.

W środowisku instruktorskim panuje przekonanie, że przeciętna kobieta jest zazwyczaj lepszym strzelcem niż przeciętny mężczyzna. Jest to zauważalne zwłaszcza na początku nauki strzelania. Z czasem różnice te się zacierają.

Z całą pewnością można stwierdzić, że wśród najlepszych strzelców jest bardzo wiele kobiet. Są precyzyjne, bardzo skuteczne oraz bezbłędnie stosują się do zaleceń instruktorów. Producenci broni już to zauważyli i w sklepach można znaleźć wiele egzemplarzy broni w typowo „kobiecych” kolorach.

Nawet nasz rodzimy producent broni czyli Fabryka Broni „Łucznik” wprowadziła do swojej oferty swoje najnowsze „dziecko” – pistolet VIS 100 w kolorze różowym. Wygląda świetnie.

Znajomi na kursach strzeleckich

Na nasze zajęcia przychodzi wiele „duetów”. Zwykle są to osoby ze swoimi sympatiami lub po prostu przyjaciele z pracy. Szczególną grupę kursantów stanowią jednak pary: rodzic z dzieckiem. Praca z takim duetem jest najbardziej wdzięczna. Miło jest obserwować, jak wspólne zajęcia i wspólne zainteresowania zacieśniają ich relacje.

Co stanowi największą przeszkodę w rozkwicie strzelectwa sportowego?

Koszty rozpoczęcia swojej przygody ze strzelectwem nie są wysokie. Proces uzyskania uprawnień strzeleckich jest rozłożony na kilka miesięcy. Oznacza to również, że koszty są rozłożone w czasie i łatwiej je uwzględnić w domowym budżecie.

Wiek kursanta nie stanowi przeszkody. Najmłodsze osoby uczestniczące w naszych szkoleniach miały kilka lat, a najstarszy kursant był „grubo” po osiemdziesiątce. Oczywiście, w przypadku najmłodszych kursantów, dostosowujemy program szkolenia strzeleckiego do wieku uczestnika.

Największym problemem w rozwoju strzelectwa sportowego jest brak odpowiedniej infrastruktury i wystarczającej liczby strzelnic.